Stavebniny DEK

Školenia 2019

pre realizačné firmy

Vážení zákazníci,

v roku 2019 sme pre Vás opäť pripravili technické školenia. Získate od nás podrobné informácie o správnom zabudovaní stavebných materiálov a systémov. V priebehu praktických školení si pod vedením skúsených lektorov vyskúšate spracovanie materiálov. Predstavíme Vám tiež novinky v sortimente Stavebnín DEK. Po absolvovaní školenia od nás získate osvedčenie o zaškolení.


Zdieľaj Facebook Zdieľaj Twitter Zdieľaj LinkedIn
Hydroizolačné fólie Alkorplan

Školenie je zamerané na praktické zvládnutie montáže hydroizolácie z mäkčeného PVC . V jeho úvodnej teoretickej časti sa účastníci oboznámia s výrobkami pre realizáciu hydroizolačných povlakov, najmä s výrobkami z mäkčeného PVC, ich vlastnosťami a zásadami ich správneho spracovania. V nasledujúcom praktickom nácviku sa účastníci pod vedením skúseného lektora naučia základy zvárania hydroizolačných fólií. Lektor názorne predvedie opracovanie obvyklých detailov striech z hydroizolácie z PVC. Následne si účastníci realizáciu detailov sami vyskúšajú. Po absolvovaní školenia získajú účastníci osvedčenie o školení. Školenie odporúčame navštíviť v pracovnom odeve.

Skúsení izolatéri, neprehliadnite!

Školenie nie je určené skúseným izolatérom, ktorí potrebujú iba predĺženie osvedčenia o preškolení z predchádzajúcich ročníkov. Pokiaľ ste v minulosti už boli preškolení, predĺžime Vám osvedčenie po dohode s naším technikom.

Program

08:30 registrácia účastníkov

09:00 začiatok školenia - teoretická časť, oboznámenie sa s výrobkami a zásadami ich spracovania

11:00 prestávka s občerstvením

11:30 praktický nácvik zvárania fólie a obvyklých detailov (kút, roh, kruhový prestup)

14:00 záver školenia

Cena

24 EUR/osoba (vrátane DPH)
Poplatok za školenie sa uhrádza fakturáciou pred termínom školenia. Zálohová faktúra Vám bude zaslaná v dostatočnom predstihu.

Miesta a termíny

11. 3. 2019 Žilina
Bowling Academy (OC IDEA), Kamenná 3, Žilina
Školení proběhlo
12. 3. 2019 Poprad
Reštaurácia Kaskáda, Hlavná 3641/30, Matejovce
Školení proběhlo
13. 3. 2019 Košice
Kongres Hotel Roca, Južná trieda 117, Košice
Školení proběhlo
14. 3. 2019 Nitra
Kongresové centrum – Agroinštitút, Akademická 4, Nitra
Školení proběhlo
15. 3. 2019 Bratislava
Hotel Remy, Stará Vajnorská cesta 37/a, Bratislava
Školení proběhlo
Foto zo školenia Foto zo školenia Foto zo školenia Foto zo školenia